Historia Wymysłowic

Cmentarz w gaju Wymysłowickim

Na terenie gminy Strzelno po dziś dzień zachowało się wiele śladów po da-wnych cmentarzach ewangelickich, których użytkowanie zakończono po roku 1945 Niektóre z nich. zapomniane, porośnięte dziko rosnącymi krzewami i samosiejkami drzew, zdają się wołać o pomoc w ocaleniu od niechybnego zapomnienia i o symbo-liczne chociażby upamiętnienie skromnymi tablicami informacyjnymi, tak jak doko-nano tego z ewangelickimi nekropoliami w Strzelnie i Wymysłowicach. A starczyłoby tylko, że słowami: W tym miejscu znajdował się cmentarz Współbraci w wierze - Ewangelików, nie doprowadzimy do zatarcia kart historii naszej Małej Ojczyzny. E : przecież ta najbliższa naszym sercom Matka Ziemia jest rozmaicie i indywidualnie pojmowana, to właśnie ona zawsze daj e nam poczucie tak cennego dziś zakorzenienia tożsamości z regionem, własną kulturą a jednocześnie uświadamia nam wspólnot z Ojczyzną i innymi narodami. Mała Ojczyzna wzbogaca ojczyznę wielką uczy ży ; w zbiorowisku wielkich ojczyzn, w Europie, w Świecie. Kiedy koloniści niemieccy zjawili się na tych terenach krótko po pierwszy— rozbiorze polski (po 1781 r.), osiedlali się na obszarach przyległych do istniejących; _r wsi polskich.

Z tych koloni powstały z czasem samodzielne jednostki, którym nada¬wano nowe nazwy własne, zarówno w brzmieniu polskim, jak i niemieckim. Jednym z czynników łączących nowych mieszkańców i przywiązujących ich do tej ziemi były cmentarze, a że byli to w ogromnej większości ewangelicy wyznania unijne - -augsburskiego organizowali własne cmentarze ewangelickie.

Czytaj więcej: Cmentarz w gaju Wymysłowickim