Licznik Odwiedziń

000341088
Dzisiaj
W tym miesiącu
Łącznie
59
4468
341088

Twój adres IP 54.196.213.0
Dziś jest: 2018-02-20 11:34:29

Współczesne Wymysłowice

tb12Po zakończeniu działań wojennych folwark Wymysłowice rozparcelowano na 34 gospodarstwa chłopskie o średniej powierzchni 7,95 ha i przyłączono wieś, utrzy-mując jej nazwę Wymysłowice, do gromady Ciechrz. Parcelację przeprowadzone w 1946 r. przeznaczając na ten cel blisko 300 ha z majętności Markowice. Nowo powstające gospodarstwa otrzymali byli pracownicy folwarku oraz osadnicy przybył: z powiatów aleksandrowskiego, radziejowskiego i mogileńskiego. Resztówkę pofolwarku wraz z zabudowaniami przekazano Gminnej Spółdzielni „SCh” w Strzelnie. Akty nadania ziemi poszczególnym rolnikom wręczono 23 listopada 1946 r. Za tak otrzymaną ziemię trzeba było zapłacić średnio około 17-18 q żyta za 1 ha, z tym, że ciężar ten rozłożony został na 10 rat rocznych.Natomiast obszar lasu (101 ha) wraz z leśniczówką został przekazany Nadleśnictwu

Miradz.Warunki w jakich przyszło osadnikom mieszkać i gospodarzyć były bardzo ciężkie, wręcz pionierskie. Dopiero w latach pięćdziesiątych rozpoczęto budowę nowych siedlisk (domów mieszkalnych wraz z zabudowaniami gospodarczymi). W 1949 r. GS „SCh” zdała resztówkę gminie Strzelno-Północ. Na jej bazie próbowano zorganizować spółdzielnię produkcyjną.

W 1957 r. Powstało we wsi Kółko Rolnicze, które 20 marca zostało zareje-strowane przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy pod nazwą Kółko Rolnicze Samopomoc Chłopska w Wymysłowicach. Liczyło ono 16 członków, a władze statutowe sprawowali w nim: prezes - Ignacy Samulski, sekretarz - Bernard Skonieczny, skarbnik - Stanisław Kaszyński oraz Władysław Samulski, Antoni Filipczak - jako członkowie zarządu. Komisją rewizyjną kierował Władysław Skonieczny, któremu pomagali Jan Wojtarski i Tadeusz Lewandowski. Od 1974 r. Kółkiem kierował Władysław Skonieczny i liczyło ono 28 członków, natomiast od 1981 r. Prezesował Stanisław Kaszyński. Przemiany ustrojowe po 1989 r. spowodo-wały, iż kółko praktycznie przestało funkcjonować.

W roku 1966 GS „SCh” na powrót przejęła magazyn oraz oborę po majątkową przystosowując te obiekty do skupu zbóż. Łączna ich pojemność wyniosła po przebu-dowie 2000 ton, w których skup rozpoczęto w roku następnym. Był to największy punkt skupu zbóż na terenie Kujaw Zachodnich. W 1998 r. obiekty te zostały wyku-pione przez Edmunda Filipczaka ze Strzelna, który kontynuował w nich działalność skupową zbóż oraz produkcji kaszy do końca 2004 r. W 1974 r. uruchomiono geeso- wski pawilon handlowy, w którym działalność prowadzona była, od lat dziewięćdzie-siątych przez osobę fizyczną do 2001 r. Następnie działalność tą podjął jeden z mie-szkańców.
Wymysłowice przeżyły szczególne ożywienie po tym jak bracia Podrazowie, Wiesław i Karol, utworzyli w 1983 r. firmę, która dała początek późniejszej firmie SANPLAST produkującej wyposażenie sanitarne. Stali się oni pierwszymi produ-centami, którzy wprowadzili na polski rynek rodzimą kabinę prysznicową. Od 1997 r. firma intensywnie rozwija ofertę wanien i systemu hydromasażu. Dzisiaj Sanplast to lider w Polsce oraz znaczący gracz w Europie w produkcji rozwiązań kąpielowych dla łazienki - kabin, brodzików, wanien i systemów hydromasażu, kabin parowo- -hydromasażowych oraz paneli prysznicowych. Hale produkcyjne firmy zajmują powierzchnię 48000 m2, a zatrudnionych w niej jest 472 pracowników. Do grupy firm będących własnością braci Podraża należą poza Sanplastem, założony przez nich w 2000 r. w Mielcu Sanglass S.A. specjalizujący się w obróbce szkła, następnie nabyta w 2004 r., w 100 % akcji, Ceramika Gres S.A. producent ceramicznych płytek podło-gowych oraz w 2005 r. niemiecka firma Hoesch Gmbh produkująca ekskluzywne rozwiązania wellness.
Wyroby firmy znane są na całym kontynencie europejskim. Produkty marek SANPLAST oraz OVAL są rozpoznawane i akceptowane w Polsce, Szwecji, Danii,
Finlandii, Norwegii, Republice Czeskiej, Rosji, Szwajcarii, Słowacji, na Węgrzech. Łotwie, Ukrainie, Litwie oraz Białorusi. Obecnie w ofercie asortymentowej firmy znajduje się prawie 12000 pozycji. Duża różnorodność kształtów, kolorów, wzorów kabin natryskowych, brodzików i wanien akrylowych, obudów, paneli prysznico-wych, kabin parowych, kabin z hydromasażem i wanien z systemem hydromasażu pozwala wyposażyć łazienkę w rozwiązania kąpielowe według indywidualnych upodobań. Ta przebogata oferta skierowana jest do szerokiej grupy klientów poszu-kujących rozwiązań prestiżowych oraz ponadstandardowych, a także rozwiązań funkcjonalnych.

Galeria Wymysłowic