Koło Gospodyń wiejskich

Wielki powrót do KGW

Po 15 latach przerwy dnia 8.04.2011 została wznowiona działalność KGW. Przewodniczącą została Wioleta Wojasińska, zastępcą Danuta Franczak, a skarbnikiem Joanna Lewandowska. Na dzień dzisiejszy koło liczy 16 gospodyń:
1. Nowak Elżbieta
2. Nowak Beata
3. Samulska Jadwiga
4. Hełminiak Ewa
5. Ciborska Anna
6. Nowak Magdalena
7. Kapelińska Maria
8. Kapelińska Anna
9. Wojasińska Zofia
10. Wójcik Anna
11. Jaskóła Władysława
12. Borowska Marzena
13. Walkiewicz Elżbieta
14. Wojasińska Wioleta
15. Franczak Danuta
16. Lewandowska Joanna

Miejmy nadzieję, że naszym Paniom będzie dopisywało zdrowie i pozytywne nastawienie, aby mogły sumiennie i z entuzjazmem wykonywać zamierzone cele.

Stoły wielkanocne

Tradycyjnie nasze panie wzieły udzial w prezentacji stołów wielkanocnych,które odbyły się w Strzelnie,zdjęcia w galerii

Wybory

Niespodziewanie z funkcji przewodniczącej KGW zrezygnowała Wioleta.Odbyły się wybory nowej przewodniczącej.Została nią Ela Samulska,gratulacje