Historia Wymysłowic

Od Barcic po Wymysłowice

zboze 1Barcice to zapewne późniejsze Wymysłowice. Taką tezę można wysnuć z faktu zaniknięcia pod koniec XVIII w. tej starej nazwy miejscowej, zapewne wywodzącej się od zajęcia jakim parali się jej pierwsi mieszkańcy A byli oni bartnikami, których dodatkowym zajęciem była również uprawa żyznej kujawskiej roli. Pierwsi zasiadcy tej osady zakładali barcie w przylegającym, od zachodu do osady, lesie, którego relikty zachowały się po dziś dzień, w postaci lasu Kobylarz. Już to u Aleksandra Brücknera, w Słowniku etymologicznym języka polskiego, znajdujemy prasłowo 'barć', które u wszystkich Słowian oznacza 'ul pszczół leśnych po sosnach i innych drzewach'. Od tegoż prasłowa wywodzą się bartnik, bartodziej. Od bartodzieja wywodzą się słowa bartosz i bartek, które w XIV w. z imieniem Bartłomiej pomieszano i to niesłusznie, gdyż noszący to imię jeden z apostołów był królewiczem i bogaczem, a Bartek i Bartosz, jak pisze Bruckner, pod względem inteligencji najniżej stali. Nie znaczy to wcale, iż mało inteligentnymi byli bartnicy, wręcz przeciwnie, prowadząc hodowlę pszczół musieli znać się na kalendarzu biologicznym, być botanikami i znać, co najmniej ich fizjologię. Tak więc, śmiało możemy przyjąć, iż nazwa wsi wywodziła się od 'barci', czyli 'uli' i brzmiała, Barcice oraz to, że była wsią służebną grodu książęce-go, dostarczającą miody i wosk.

Czytaj więcej: Od Barcic po Wymysłowice

Współczesne Wymysłowice

tb12Po zakończeniu działań wojennych folwark Wymysłowice rozparcelowano na 34 gospodarstwa chłopskie o średniej powierzchni 7,95 ha i przyłączono wieś, utrzy-mując jej nazwę Wymysłowice, do gromady Ciechrz. Parcelację przeprowadzone w 1946 r. przeznaczając na ten cel blisko 300 ha z majętności Markowice. Nowo powstające gospodarstwa otrzymali byli pracownicy folwarku oraz osadnicy przybył: z powiatów aleksandrowskiego, radziejowskiego i mogileńskiego. Resztówkę pofolwarku wraz z zabudowaniami przekazano Gminnej Spółdzielni „SCh” w Strzelnie. Akty nadania ziemi poszczególnym rolnikom wręczono 23 listopada 1946 r. Za tak otrzymaną ziemię trzeba było zapłacić średnio około 17-18 q żyta za 1 ha, z tym, że ciężar ten rozłożony został na 10 rat rocznych.Natomiast obszar lasu (101 ha) wraz z leśniczówką został przekazany Nadleśnictwu

Miradz.Warunki w jakich przyszło osadnikom mieszkać i gospodarzyć były bardzo ciężkie, wręcz pionierskie. Dopiero w latach pięćdziesiątych rozpoczęto budowę nowych siedlisk (domów mieszkalnych wraz z zabudowaniami gospodarczymi). W 1949 r. GS „SCh” zdała resztówkę gminie Strzelno-Północ. Na jej bazie próbowano zorganizować spółdzielnię produkcyjną.

Czytaj więcej: Współczesne Wymysłowice

Luksus made in Wymysłowice

get imgZaczynali 20 lat temu od chałupniczego warsztatu. Od ubiegłego roku są właścicielami renomowanej niemieckiej firmy Hoesch i marki, która jest symbolem najbardziej ekskluzywnych łazienek.

Wymysłowice. Wieś pomiędzy Strzelnem a Markowicami, w których znajduje się słynne kujawskie sanktuarium maryjne.
Mieszkają tu zaledwie 24 rodziny. Osada powstała z parcelacji poniemieckiego majątku, należącego przed wojną do rodziny Heydebrek. Wcześniej właścicielem posiadłości był ród Willamowitz-Möllendorfów, z którego wywodził się słynny niemiecki filolog klasyczny Urlich von Willamowitz, spoczywający na dworskim cmentarzu w okolicy Wymysłowic.


Po II wojnie światowej na terenie majątku osiedliło się kilkanaście rodzin z południa Polski. Wśród nich byli bracia Podrazowie. Potem jeden z nich powrócił w rodzinne strony, a Jan z żoną pozostał na dziewięciu hektarach pod Strzelnem. W latach 50. urodzili im się synowie: Bolesław, Wiesław i Karol.
Szklany dom

Czytaj więcej: Luksus made in Wymysłowice